Моя корзина

Если Вы хотите стать нашим партнером, то Вам необходимо ознакомиться с нашими требованиями.
 1. Предоставить доступ к постоянно обновляемому файлу вашего склада. Расширение файла: CSV, XML.
 2. Соблюдать условия поставки (сроки, соответствие подтвержденному заказу).
 3. Товар и упаковка должны быть надлежащего качества.

Спасибо за внимание к нашей компании и с надеждой на долгосрочное и успешное сотрудничество!

   Телефон для контакта +375 29 682 09 49

    E-mail для контакта order@bazza.by

English


If you want to become our partner, you should familiarize yourself with our requirements.
 1. Provide access to constantly updated files to your warehouse. The file extension: CSV, XML.
 2. Follow the terms of delivery (time, order confirmation).
 3. Product and packaging must be of good quality.

Thank you for your attention to our company and with the hope of long-term and successful cooperation!

Contact Phone +375 29 682 09 49     

E-mail to a contact order@bazza.by

Polski


Jeśli chcesz zostać naszym partnerem, należy zapoznać się z naszymi wymaganiami.
 1. Zapewnić dostęp do stale aktualizowanych plików do magazynu. Rozszerzenie pliku : CSV , XML.
 2. Postępuj zgodnie z warunkami dostawy (czas , potwierdzenie zamówienia).
 3. Produkt i opakowanie musi być dobrej jakości.

Dziękuję za uwagę do naszej firmy oraz z nadzieją na długofalowej i owocnej współpracy !   

Telefon kontaktowy +375 29 682 09 49      
 
E-mail do kontaktu order@bazza.by


Türk


Bizim ortak olmak istiyorsanız, bizim gereksinimleri ile daha yakından tanımak gerekir.
 1. Depo sürekli güncellenen dosyalara erişim sağlayın. Dosya uzantısı: CSV, XML.
 2. Teslimat şartları ( zaman, sipariş onayı ) izleyin.
 3. Ürün ve ambalaj iyi kalitede olmalıdır.

Firmamıza ve uzun vadeli ve başarılı bir işbirliği ümidiyle İlginiz için teşekkür ederiz !  

İletişim Telefonu +375 29 682 09 49  

Bir kişiye e- posta order@bazza.by

Список просмотренных товаров пуст
Список сравниваемых товаров пуст
Список избранного пуст
Ваша корзина пуста
AlfaSystems GoPro GP261D21